Leveringsvoorwaarden en privacy

Artikel 1: Annulering

Een overeenkomst met Meesters op canvas komt tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk of per email hebben bevestigd. De koper heeft het recht binnen 3 werkdagen na dagtekening van de order deze kosteloos te annuleren. 

Artikel 2: Leveringstermijn en leveringsgebied

De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk vooraf anders met de koper is overeengekomen. Ons leveringsgebied bestaat uit Nederland en België.

Artikel 3: Betaling

Betaling dient te geschieden in euro’s, contant ter plaatse of door overmaking op bankrekening NL08INGB0794838537, in beide gevallen binnen 8 dagen na de factuurdatum, tenzij dit schriftelijk of per email anders is overeengekomen. Na uw bestelling ontvangt u een factuur. Na betaling hiervan maakt Meesters op canvas het bestelde product. 

Artikel 4: Klachten en retourneren

De koper kan binnen 14 dagen na levering aangeven het schilderij te retourneren (zonder opgaaf van redenen), waarna de koper het schilderij binnen 14 dagen retourneert. In plaats daarvan kan de koper binnen 14 dagen na levering een klacht indienen. Indien Meesters op canvas de klacht van de koper niet redelijkerwijs en naar tevredenheid van de koper kan oplossen, heeft de koper het recht, binnen 14 dagen na afhandeling van de klacht, het schilderij voldoende gefrankeerd te retourneren. Na retournering vervalt de verplichting tot betaling van de factuur. Een gedane betaling wordt binnen 3 werkdagen volledig terugbetaald. Uitzondering op het retourrecht zijn schilderijen in een ander formaat dan de standaardformaten die bij elk schilderij zijn vermeld en schilderijen die niet op deze website staan.

Artikel 5: Prijsgarantie

Meesters op canvas heeft, na totstandkoming van de overeenkomst, niet het recht om kosten- of prijsverhogingen door te berekenen aan de koper. Een door Meesters op canvas uitgebrachte offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen. Alle prijzen genoemd op de website www.meestersopcanvas.nl zijn in euro's.

Artikel 6: Privacy

Meesters op canvas respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en zakelijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, en om u te informeren. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of op een andere manier kenbaar maken. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.

Artikel 7: Toepasselijk recht

Op de door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland. 

Meesters op canvas, Knapzaksteeg 3, 3882 TG Putten (correpondentieadres, geen bezoekadres).

Privacyverklaring

Uw privacy is voor Meesters op canvas van groot belang. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de webwinkel meestersopcanvas.nl doen met informatie die verzameld wordt.

Afhandelen bestelling
Wij gebruiken uw persoonsgegevens als u bij ons een bestelling plaatst om deze goed af te kunnen handelen. Hiervoor gebruiken wij uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en factuuradres. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht). Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn.

Contactformulier en nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer, naam en adres. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. Als u onze nieuwsbrief ontvangt gebruiken wij uw e-mailadres om deze te kunnen versturen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldmogelijkheid. Uw e-mailadres wordt bewaard tot u het abonnement opzegt.

Cookies
Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die bij een terugkerend bezoek niet opnieuw hoeft in te vullen. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. De duur van de opslag kunt u zelf zien in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt desgewenst via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die sommige van uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Voor het bezorgen van de bestellingen werken wij samen met DHL Parcel en PostNL. Wij geven uw naw-gegevens aan deze bezorgdiensten om uw bestelling te laten bezorgen.

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Deze cookies van Google Analytics worden gebruikt om te zien hoe de website wordt gebruikt en waar bezoekers op de website vandaan zijn gekomen, zodat we de website kunnen verbeteren. Google Analytics gegevens zijn standaard altijd anoniem. Wij hebben een verwerkerovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat Google mag bijhouden.

Onze website wordt gehost bij MyOnlineStore B.V. Bij iedere aanvraag van een webpagina slaat de webserver van MyOnlineStore alleen een zogenaamd webserver logbestand op, bijvoorbeeld de gevraagde webpagina, uw IP-adres, datum en tijd van het ophalen, hoeveelheid gegevens, en de verzoekende provider (access-gegevens). Wij hebben een verwerkerovereenkomst met MyOnlineStore gesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om een probleemloze werking van de website te garanderen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens, klacht indienen
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U heeft de volgende rechten: uitleg krijgen over en inzage krijgen in welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen, laten corrigeren van fouten, laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens, en bezwaar maken tegen een bepaald gebruik. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Correspondentieadres (geen bezoekadres):
Meesters op canvas, Knapzaksteeg 3, 3882 TG Putten

info@meestersopcanvas.nl

Laatst bijgewerkt: 20 oktober 2023.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

© 2023 - 2024 meestersopcanvas.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel